IMG_1590.jpeg

Lars Wiberg

Om Ledarskap och Organisationsutveckling

 
 
LW Mgt Mag 4 2004.jpg

Om LarsWiberg.com

Detta är ”a work in progress”. Jag har drygt fyra decennier bakom mig som konsult, inom området ledarskap- och organisationsutveckling, i huvudsak med utbildning  som medium.

Redan under första halvan av 1990-talet kom jag i kontakt med idén att, när sociala system, samhällen och organisationer,  når en viss grad av integration, börjar de bete sig som komplexa adaptiva system. De följer ett mönster som vi känner från evolutionen, och från hur t ex pandemier utvecklas. Vi vet att de kommer att utvecklas, förändras, men det är mycket svårt, att i förväg säga hur.

Vi vet att sådana system inte kan styras, som man styr en maskin eller ett flygplan, men de kan ledas, genom att man bygger upp en kultur, med normer och vägledande synsätt. Kulturen ska, genom lärande ge organisationen förutsättningar att ta tillvara förändringar i omvärlden till fördel för systemet/organisationen, dess medborgare/medarbetare och kunder.

En intressant egenskap, hos sådana ”lärande” system, är att man kan påbörja en utveckling mot den lärande organisationen, på flera olika sätt. 

LarsWiberg.com anvisar flera olika vägar till sådan utveckling.

Min hemsida är ”a work in progress”, därför kommer jag att fylla på med mer material efterhand.

 

Om Lars Wiberg

Jag lämnade HHS, Handelshögskolan i Stockholm med examen 1964. Jag började försörja mig hösten 1963, anställd på IMU, Institutet för Marknadsundersökningar. 1965 övergick jag till administrativ rationalisering i ett konsultföretag. 1968 fick jag ansvar för avdelningen för administrativ utveckling i Mekanförbundet och 1972 blev jag kursledare på IFL, Institutet för Företagsledning, vid HHS. Min första uppgift var att ta ansvar för ett ”ettårigt program för ledarutveckling”, sex tvåveckorsperioder under 11 månader. IFL-skolan hade funnits några år tidigare, så jag inventerade tidigare kursplaner, men fann mycket lite om ledarskap, men mycket om traditionell företagsekonomi. Det ändrade vi på.
De sju åren på IFL var en fruktbar tid för mig. Det fanns utrymme för mycket utvecklingsarbete och jag fick ett par böcker publicerade.
1979 blev jag egen företagare tillsammans med Ingeborg Stemme i Stemme & Wiberg AB. Det mesta materialet på LarsWiberg.com är produkter av Ingeborgs och mitt samarbete.