Om Books-On-Demand

Via Partnerprint kom vi tidigt i kontakt med den tryckeriteknik som kallas books on demand. 


Om man är lite händig med en vanlig ordbehandlare kan man producera ett tryckfärdigt original, som, i vårt fall Partnerprint, tar fram som en häftad bok (Det går även att få hårda pärmar, men slutprodukten blir inte ”bunden”).


Jag vet inte hur många books-on-demand vi har tagit fram under åren, men det rör sig om några 10-tal. Några av dem kan vara intressanta även för andra läsare än de som ursprungligen beställde boken. Ett sådant exempel är  Vision & Verklighet - Skolan i lärandesamhället. Den beställdes av Ethel Sjöberg, som då, 2000, var kommunpolitiker i stadsdelen Linnéstaden i Göteborg . Boken omfattar 170 sidor.


Efterhand kommer jag att lägga ut några andra exempel, som jag tro kan ha allmänt intresse.

 
Vision & Verklighet front.jpeg

Vision
&
Verklighet

Skolan i lärandesamhället

1996 kom ett litet häfte (20 sidor) från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Kommunförbundet. En satsning till tvåtusen. På sidan 7 gömmer sig en vision för skolan: Eleven ska ta ett självständigt ansvar för sitt eget lärande.
Jag hade ganska många uppdrag för skolor i landet och till ett av dessa uppdrag skrev jag en bok Linnéstadens skola - en lärande organisation?

Jag bearbetade texten några gånger och denna upplaga är från april 2021